انځورونه
ورځنی انځور

دغزني ښار یو انځور


  


دغزني ښار منظره

دغزني ښار کابل کندهار عمومي سړک


  


دغزني ښار منظره

غزني ولایت یو مرکزي ولایت ده دا ولایت د کابل کندهار په عمومي لاره میدان وردګو ولایت او کابل ولایت ته نږدې پروت ده


  


پاکستان: د ناوې وروڼو د واده مراسمو کې زوم وهلی ټکولی

پاکستان: د ناوې وروڼو د واده مراسمو کې زوم وهلی ټکولیپاکستان: د ناوې وروڼو د واده مراسمو کې زوم وهلی ټکولیپاکستان: د ناوې وروڼو د واده مراسمو کې زوم وهلی ټکولیپاکستان: د ناوې وروڼو د واده مراسمو کې زو...