دکابل په برید کې ۲۷ کسان وژل شوې او ۵۵ نور ټپیان دې

شریک کول په   

  

نور خبرونه